Výbušniny na civilné použitie

Notifikovaná osoba - Smernica 2014/28/EU

Rozsah notifikácie

Výbušniny na civilné použite

  • Postup skúšky typu ES
  • Postup overenia jednotlivých typov
  • Postup zhody s typom
  • Postup zabezpečenia kvality výroby
  • Postup zabezpečenia kvality výrobkov
  • Postup overenia produktu

 

Zoznam vystavených certifikátov

Kontakty

Prevádzka špeciálneho skúšobníctva LIESKOVEC (PŠSL)

KONŠTRUKTA - Defence, a.s.
Prevádzka špeciálneho skúšobníctva Lieskovec
Autorizovaná osoba SKTC-112
018 41 Dubnica nad Váhom

48°57'59.80" N
18°12'36.00" E

06:00 – 14:00