Podklady výzvy

Vysvetlenia / doplnenia výzvy.

Nákres.pdf