ZUZANA 2

Samohybná húfnica je určená:

  • na ničenie nepriateľských útokov taktickými zbraňami
  • pre boj s nepriateľským delostrelectvom a mínometmi
  • na zneškodnenie a zničenie nepriateľskej živej sily a streleckých objektov
  • na zneškodnenie a zničenie nepriateľských veliteľských stanovísk, komunikačných zariadení a vybavenia vo vzdialenejších oblastiach
  • na zneškodnenie trvalých obranných štruktúr a  objektov streľbou z chránených pozícií a aj nepriamou streľbou
  • na ničenie tankov a obrnených transportérov priamou streľbou

155mm ShKH Zuzana 2 sa skladá z podvozku a zbraňovej nadstavby

Štvornápravový podvozok TATRA s jednoduchou montážou kolies je základnou časťou trupu. Pre jednoduchší prechod rôznymi časťami terénu je vybavený systémom hustenia pneumatík, ktorým má vodič možnosť meniť tlak v pneumatikách počas jazdy. Kanónová húfnica sa môže prebrodiť až cez 1,2 m hlbokú vodnú prekážku. Je vybavená s IR prístrojom vodiča pre nočnú jazdu.

Zbraň je počas streľby stabilizovaná za pomoci zbraňových podpôr namontovaných na podvozku. Zbraň je vybavená inerciálnym navigačným zariadením, meračom úsťovej rýchlosti a termovíznym zameriavacím systémom.

Zbraňová nadstavba je zložená z hlavne s automatickým systémom nabíjania a ďalších zbraňových mechanizmov namontovaných v otáčavej veži. Veža sa môže otáčať v odmere ± n x 360°; strieľať sa môže v rozsahu ± 60°.

Hlaveň sa nabíja strelami a náplňami použitím automatického systému počas úplného rozsahu námeru a odmeru. Nabíjací systém berie strely a náplne z dopravníkov a privedie ich do osi hlavne. Nabíjací mechanizmus zarazí strely a zasunie náplne do hlavne. Je to mechanické a hydraulické zariadenie riadené elektronickými komponentmi.   Zo zbrane sa dá strieľať dávkou alebo jednotlivými výstrelmi. Pre zabezpečenie priamej streľby je zbraň vybavená doplnkovým zameriavačom. Nabíjací automat dopravníkov obsahuje 40 ks striel a príslušný počet náplní pripravených  k streľbe. Lôžka v dopravníkoch sú univerzálne pre všetky doteraz zavedené strely  a náplne. V dopravníku striel je možné uložiť  a automatom nabiť nové typy striel s dĺžkou až do  1000 mm a voliteľne je možné vybaviť zariadením pre automatické  časovanie elektronických zapaľovačov.

V prípade poruchy nabíjacieho automatu je možné zbraň nabíjať aj manuálne. Námer a odmer sú riadené hydraulickými pohonmi. 155mm ShKH ZUZANA 2 je vybavená zameriavacím vybavením pre priamu aj nepriamu streľbu. Navigačný a polohovací systém spolu so systémom riadenia paľby (SRP) sú hlavné zameriavacie systémy pre nepriamu streľbu; a termovízny zameriavací systém je použitý pre priamu streľbu. Zameriavacie zariadenie MZ-11 so zameriavačom PP-81 je použité ako záložný systém pre priamu aj nepriamu streľbu. Systém riadenia paľby umožňuje prácu s digitálnymi mapami.

V zadnej časti medzi vežami je uložená zdrojová jednotka , ktorá zabezpečuje elektrickú a hydraulickú energiu pre pohon agregátov veže a čiastočne i agregátov podvozku bez potreby chodu motora podvozku.

Kanónová húfnica je vybavená filtroventilačným a klimatizačným zariadením distribuujúci vzduch do všetkých kabín aj počas taktickej činnosti v kontaminovanej oblasti.

Balistická odolnosť veží   je na úrovni 3 podľa STANAG 4569. Kabíny poskytujú ochranu pre posádku proti pechotným zbraniam, črepinám od granátov a mín a odolávajú účinkom zbraní hromadného ničenia. Kabíny tiež chránia posádku pred tlakom plynu z hlavne počas streľby v nízkych námeroch.

ZUZANA 2 je vybavená guľometom M2HB-QCB Browning 0.50  inch pre protivzdušnú obranu. Alternatívne je možné použiť aj guľomet 12,7 mm NSV. Pre ochranu proti pancierovej technike je zbraň vybavená RPG-75 AT. Zbraň je obsluhovaná štvorčlennou posádkou umiestnenou počas prevádzky v troch kabínach (vodič v prednej kabíne, veliteľ s operátorom náplní v ľavej veži, operátor striel v pravej veži).