ZUZANA 2

 

Samohybná húfnica je určená:

 • na ničenie nepriateľských útokov taktickými zbraňami
 • pre boj s nepriateľským delostrelectvom a mínometmi
 • na zneškodnenie a zničenie nepriateľskej živej sily a streleckých objektov
 • na zneškodnenie a zničenie nepriateľských veliteľských stanovísk, komunikačných zariadení a vybavenia vo vzdialenejších oblastiach
 • na zneškodnenie trvalých obranných štruktúr a  objektov streľbou z chránených pozícií a aj nepriamou streľbou
 • na ničenie tankov a obrnených transportérov priamou streľbou

155mm ShKH Zuzana 2 sa skladá z podvozku a zbraňovej nadstavby

Štvornápravový podvozok TATRA s jednoduchou montážou kolies je základnou časťou trupu. Pre jednoduchší prechod rôznymi časťami terénu je vybavený systémom hustenia pneumatík, ktorým má vodič možnosť meniť tlak v pneumatikách počas jazdy. Kanónová húfnica sa môže prebrodiť až cez 1,2 m hlbokú vodnú prekážku. Je vybavená s IR prístrojom vodiča pre nočnú jazdu.

Zbraň je počas streľby stabilizovaná za pomoci zbraňových podpôr namontovaných na podvozku. Zbraň je vybavená inerciálnym navigačným zariadením, meračom úsťovej rýchlosti a termovíznym zameriavacím systémom.

Zbraňová nadstavba je zložená z hlavne s automatickým systémom nabíjania a ďalších zbraňových mechanizmov namontovaných v otáčavej veži. Veža sa môže otáčať v odmere ± n x 360°; strieľať sa môže v rozsahu ± 60°.

Hlaveň sa nabíja strelami a náplňami použitím automatického systému počas úplného rozsahu námeru a odmeru. Nabíjací systém berie strely a náplne z dopravníkov a privedie ich do osi hlavne. Nabíjací mechanizmus zarazí strely a zasunie náplne do hlavne. Je to mechanické a hydraulické zariadenie riadené elektronickými komponentmi.   Zo zbrane sa dá strieľať dávkou alebo jednotlivými výstrelmi. Pre zabezpečenie priamej streľby je zbraň vybavená doplnkovým zameriavačom. Nabíjací automat dopravníkov obsahuje 40 ks striel a príslušný počet náplní pripravených  k streľbe. Lôžka v dopravníkoch sú univerzálne pre všetky doteraz zavedené strely  a náplne. V dopravníku striel je možné uložiť  a automatom nabiť nové typy striel s dĺžkou až do  1000 mm a voliteľne je možné vybaviť zariadením pre automatické  časovanie elektronických zapaľovačov.

V prípade poruchy nabíjacieho automatu je možné zbraň nabíjať aj manuálne. Námer a odmer sú riadené hydraulickými pohonmi. 155mm ShKH ZUZANA 2 je vybavená zameriavacím vybavením pre priamu aj nepriamu streľbu. Navigačný a polohovací systém spolu so systémom riadenia paľby (SRP) sú hlavné zameriavacie systémy pre nepriamu streľbu; a termovízny zameriavací systém je použitý pre priamu streľbu. Zameriavacie zariadenie MZ-11 so zameriavačom PP-81 je použité ako záložný systém pre priamu aj nepriamu streľbu. Systém riadenia paľby umožňuje prácu s digitálnymi mapami.

V zadnej časti medzi vežami je uložená zdrojová jednotka , ktorá zabezpečuje elektrickú a hydraulickú energiu pre pohon agregátov veže a čiastočne i agregátov podvozku bez potreby chodu motora podvozku.

Kanónová húfnica je vybavená filtroventilačným a klimatizačným zariadením distribuujúci vzduch do všetkých kabín aj počas taktickej činnosti v kontaminovanej oblasti.

Balistická odolnosť veží   je na úrovni 3 podľa STANAG 4569. Kabíny poskytujú ochranu pre posádku proti pechotným zbraniam, črepinám od granátov a mín a odolávajú účinkom zbraní hromadného ničenia. Kabíny tiež chránia posádku pred tlakom plynu z hlavne počas streľby v nízkych námeroch.

ZUZANA 2 je vybavená guľometom M2HB-QCB Browning 0.50  inch pre protivzdušnú obranu. Alternatívne je možné použiť aj guľomet 12,7 mm NSV. Pre ochranu proti pancierovej technike je zbraň vybavená RPG-75 AT. Zbraň je obsluhovaná štvorčlennou posádkou umiestnenou počas prevádzky v troch kabínach (vodič v prednej kabíne, veliteľ s operátorom náplní v ľavej veži, operátor striel v pravej veži).

 

155mm ShKH BIA na svetovej premiére na DSEI v Londýne

Projekt 155 mm ShKH BIA nadväzuje na vývojovú radu 155mm ShKH ZUZANA a 155 mm ShKH EVA. Začiatok vývoja 155 mm ShKH BIA je možné určiť na rok 2021. Potreba vývoja vznikla na základe požiadaviek našich obchodných partnerov, pričom v projekte 155 mm ShKH BIA sa už medzičasom uplatnili poznatky získané z nasadenia 155 mm ShKH ZUZANA 2 na Ukrajine a na medzinárodnom cvičení v rámci predsunutej prítomnosti jednotiek NATO v Lotyšsku.

Cena vývoja je predmetom obchodného tajomstva a preto sa k nej nebudeme vyjadrovať.

Cieľom projektu 155 mm ShKH BIA bolo spojiť výhody 155 mm ShKH ZUZANA 2 a 155 mm ShKH EVA do jedného kompaktného delostreleckého systému. V rámci projektu BIA došlo k spojeniu jednotlivých potrieb a požiadaviek potenciálnych užívateľov, s ktorými úzko komunikujeme:

 • 155 mm výzbroj s požadovanými technickými parametrami: dostrel, rýchlosť streľby a priamo väzená zásoba munície
 • vysoká mobilita a priechodnosť
 • nižšia hmotnosť
 • ochrana posádky
 • automatizácia vedenia bojovej činnosti

Takže oproti 155 mm ShKH ZUZANA 2 je BIA ľahšia, mobilnejšia s vyššou priechodnosťou pri zachovaní rovnakej palebnej sily a ostatných parametrov a oproti 155 mm ShKH EVA nesie BIA väčšiu zásobu munície, má vyššiu ochranu posádky a taktiež automatizáciu vedenia bojovej činnosti.

V súčasnosti 155 mm ShKH BIA využíva najnovšiu radu z podvozkov od pôvodného dodávateľa podvozkov pre typ húfnic ZUZANA 2, ale na základe požiadaviek od potenciálneho užívateľov sa pracuje na umiestnení 155 mm zbraňového systému na podvozku od iných výrobcov. Potenciálnych nových dodávateľov podvozku z dôvodu obchodného tajomstva nebudeme konkretizovať, ale môžeme uviesť že jeden z výrobcov je čisto slovenská firma, ktorá nám projektuje podvozok na mieru podľa našich požiadaviek. Celkovo pri projekte BIA máme záujem zapojiť čo najviac slovenských výrobcov a tým podporiť slovenský obranný priemysel, ale sú komponenty, ktoré sa jednoducho na území SR nevyrábajú. Za významného výrobcu a dodávateľa, ktorý sa priamo zúčastnil aj na vývoji dizajnu môžeme uviesť spoločnosti zo skupiny MATADOR GROUP.

Na výstave DSEI v Londýne predstavujeme prototyp 155 mm ShKH BIA s plne funkčným zbraňovým systémom, ktorý prvé streľby už absolvoval. V mesiaci október predstavíme 155 mm ShKH BIA v rámci medzinárodnej výstavy IDEB 2023 v Bratislave. Následne budú prebiehať podnikové skúšky s tým, aby 155 mm ShKH BIA mohla byť v roku 2024 poskytnutá na užívateľské (vojskové) skúšky do krajiny potenciálneho odberateľa. Zároveň máme samozrejme záujem ponúknuť a zaviesť 155 mm ShKH BIA do výzbroje OS SR.