|

155mm ShKH BIA na svetovej premiére na DSEI v Londýne

Autor: admin

Publikované: 09/12/23

Projekt 155 mm ShKH BIA nadväzuje na vývojovú radu 155mm ShKH ZUZANA a 155 mm ShKH EVA. Začiatok vývoja 155 mm ShKH BIA je možné určiť na rok 2021. Potreba vývoja vznikla na základe požiadaviek našich obchodných partnerov, pričom v projekte 155 mm ShKH BIA sa už medzičasom uplatnili poznatky získané z nasadenia 155 mm ShKH ZUZANA 2 na Ukrajine a na medzinárodnom cvičení v rámci predsunutej prítomnosti jednotiek NATO v Lotyšsku.

Cena vývoja je predmetom obchodného tajomstva a preto sa k nej nebudeme vyjadrovať.

Cieľom projektu 155 mm ShKH BIA bolo spojiť výhody 155 mm ShKH ZUZANA 2 a 155 mm ShKH EVA do jedného kompaktného delostreleckého systému. V rámci projektu BIA došlo k spojeniu jednotlivých potrieb a požiadaviek potenciálnych užívateľov, s ktorými úzko komunikujeme:

  • 155 mm výzbroj s požadovanými technickými parametrami: dostrel, rýchlosť streľby a priamo väzená zásoba munície
  • vysoká mobilita a priechodnosť
  • nižšia hmotnosť
  • ochrana posádky
  • automatizácia vedenia bojovej činnosti

Takže oproti 155 mm ShKH ZUZANA 2 je BIA ľahšia, mobilnejšia s vyššou priechodnosťou pri zachovaní rovnakej palebnej sily a ostatných parametrov a oproti 155 mm ShKH EVA nesie BIA väčšiu zásobu munície, má vyššiu ochranu posádky a taktiež automatizáciu vedenia bojovej činnosti.

V súčasnosti 155 mm ShKH BIA využíva najnovšiu radu z podvozkov od pôvodného dodávateľa podvozkov pre typ húfnic ZUZANA 2, ale na základe požiadaviek od potenciálneho užívateľov sa pracuje na umiestnení 155 mm zbraňového systému na podvozku od iných výrobcov. Potenciálnych nových dodávateľov podvozku z dôvodu obchodného tajomstva nebudeme konkretizovať, ale môžeme uviesť že jeden z výrobcov je čisto slovenská firma, ktorá nám projektuje podvozok na mieru podľa našich požiadaviek. Celkovo pri projekte BIA máme záujem zapojiť čo najviac slovenských výrobcov a tým podporiť slovenský obranný priemysel, ale sú komponenty, ktoré sa jednoducho na území SR nevyrábajú. Za významného výrobcu a dodávateľa, ktorý sa priamo zúčastnil aj na vývoji dizajnu môžeme uviesť spoločnosti zo skupiny MATADOR GROUP.

Na výstave DSEI v Londýne predstavujeme prototyp 155 mm ShKH BIA s plne funkčným zbraňovým systémom, ktorý prvé streľby už absolvoval. V mesiaci október predstavíme 155 mm ShKH BIA v rámci medzinárodnej výstavy IDEB 2023 v Bratislave. Následne budú prebiehať podnikové skúšky s tým, aby 155 mm ShKH BIA mohla byť v roku 2024 poskytnutá na užívateľské (vojskové) skúšky do krajiny potenciálneho odberateľa. Zároveň máme samozrejme záujem ponúknuť a zaviesť 155 mm ShKH BIA do výzbroje OS SR.

Aktuality

všetky aktuality