|

DSEI 2019

Autor: admin

Publikované: 09/15/19

Spoločnosť Konštrukta-Defence, a.s. sa zúčastnila na medzinárodnej výstave obrany a bezpečnosti DSEI (Defence System & Equipment International Exhibition nad Conference) v Londýne, ktorá sa konala v dňoch 10.-13.9.2019. Účasť spoločnosti bola zabezpečená pod záštitou Ministerstva obrany SR. Zástupcom spoločnosti KONŠTRUKTA–Defence, a.s. sa okrem vopred naplánovaných obchodných stretnutí podarilo získať aj mnoho nových kontaktov z radov ďalších odborných návštevníkov. Takáto forma podpory podnikateľských subjektov na veľtrhoch a výstavách v zahraničí rozhodne patrí medzi najefektívnejšie nástroje pre ich expanziu na nové trhy a udržanie si pozície na existujúcich. Výstava umožnila uskutočniť osobné stretnutia a rokovania s relevantnými obchodnými partnermi, zidentifikovanie nových predajných kanálov a distribútorov ale aj kontakt s odbornou verejnosťou, analýzu nových trhov a ich špecifík, mapovanie konkurencie, či udržiavanie si trvalého postavenia vo svojom segmente na trhu. Spoločnosť KONŠTRUKTA-Defence, a.s. svojou účasťou potvrdila, že je jednou z najvýznamnejších spoločností slovenského obranného priemyslu a profesionálnym obchodným partnerom pre mnohé zahraničné zbrojárske spoločnosti.

Aktuality

všetky aktuality