Harmonogram účasti na medzinárodných výstavách obrannej techniky pre rok 2020

Harmonogram výstav obrannej techniky, na ktorých sa plánuje zúčastniť spoločnosť KONŠTRUKTA-Defence, a.s. v roku 2020

Autor: Editor Kota

Publikované: 01/8/20

Harmonogram účasti na medzinárodných výstavách obrannej techniky pre rok 2020

Spoločnosť KONŠTRUKTA-Defence, a.s. sa pod záštitou Ministerstva obrany SR plánuje v roku 2020 zúčastniť nasledovných výstav:

• DSA 2020 Kuala Lumpur – 20. – 23.4. 2020
• IDEB 2020 Bratislava – 13. – 15.5. 2020
• EUROSATORY 2020 Paríž – 08. – 12.6. 2020