|

IDET 2019

Autor: admin

Publikované: 03/18/19

Akciová spoločnosť KONŠTRUKTA – Defence, a.s. sa prezentovala na medzinárodnom veľtrhu obranných technológií IDET 2019, ktorý sa konal na brnianskom výstavisku BVV v dňoch 29. až 31. mája 2019. Vo svojej expozícii na voľnej ploche bola hlavným pútačom 155 mm 52 kal. samohybná kanónová húfnica TMG EVA, v Brne po prvý krát predstavená na podvozku 8×8. Vystavený exponát vzbudil veľkú pozornosť a množstvo interakcií nielen z radov potencionálnych užívateľov a odbornej verejnosti ale aj zo strany bežných návštevníkov výstavy.

Významnou udalosťou v rámci konania veľtrhu bol aj podpis Memoranda o vzájomnom porozumení medzi spoločnosťou DMD GROUP, a.s. a českým štátnym podnikom VOP CZ, s.p. Spoločnosť DMD GROUP, a.s., ktorej jediným akcionárom je Ministerstvo obrany Slovenskej republiky a ktorá je jediným akcionárom spoločností KONŠTRUKTA – Defence, a.s. a ZTS – Špeciál, a.s., ktoré predstavujú významných hráčov na trhu výrobkov obranného priemyslu. S ohľadom na Dohodu medzi vládami Slovenskej a Českej republiky o rozvoji spolupráce v oblasti obrany, ktorá bola podpísaná  20. augusta 2013 v Ostrave a ktorá okrem iného upravuje i podporu spolupráce podnikov v zakladateľskej pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ministerstva obrany Českej republiky, účastníci podpisom dokumentu oficiálne deklarujú záujem o prehĺbenie vzájomnej spolupráce medzi obomi spoločnosťami. Jedná sa predovšetkým o vybrané projekty MO SR a MO ČR alebo ich spoločné projekty s cieľom dosiahnutia synergických efektov vzájomnej spolupráce a najefektívnejšie vynakladanie finančných prostriedkov na obranu. Spolupráca je užšie vymedzená do jednotlivých oblastí spolupráce pri vývoji a realizácii možných dodávok vybranej pozemnej vojenskej techniky. Očakávaná spolupráca je aj v oblasti robotiky, ktorá sa uplatňuje v autonómnych prostriedkoch pozemnej techniky. Neoddeliteľnou súčasťou podpísaného Memoranda bude pokračovanie na už iniciovaných rokovaniach  na jednotlivých projektoch formou konzultácii, odborných diskusií, v rámci sympózií, konferencií, kurzoch na rôznych organizačných úrovniach participujúcich spoločností. IDET 2019 Zastúpenie slovenského obranného priemyslu

Aktuality

všetky aktuality