|

KONŠTRUKTA – Defence dokončila dodávky pre projekt NATO AGS

Autor: admin

Publikované: 03/15/19

Alliance Ground Surveillance (AGS)

Systém AGS bude slúžiť na zabezpečenie pozemného dohľadu záujmových oblastí prostredníctvom vzájomného prepojenia vzdušného a pozemného segmentu. Na riešení projektu sa podieľa 15 krajín NATO. Tento dohľadový systém bude zdrojom informácií na podporu spojeneckých jednotiek v záujmových oblastiach pre riešenie vojenských a nevojenských krízových situácií. Spojením schopností špičkových bezpilotných prostriedkov a pozemných senzorových sietí bude schopný odhaliť a sledovať pohyblivé objekty, vyhodnocovať intenzitu pohybu, druh výzbroje a ďalšie informácie potrebné k operatívnemu riadeniu činností v oblastiach záujmu. Systém AGS bude poskytovať radarové a satelitné snímky pozorovaných oblastí v reálnom čase priamo pri nasadení v operácii, čím zvyšuje bojaschopnosť a efektívnosť použitia ozbrojených síl.

Podiel Konštrukty na realizácii projektu AGS

KONŠTRUKTA – Defence, a.s., vyvinula a dodala jeden z hlavných komponentov pozemného segmentu AGS pod typovým označením Mobile General Communication Component (MGCC) na podporu prvkov MGGS (Mobile General Ground Station) a TGGS (Transportable General Ground Station). Úlohou tohto bezobslužného pozemného mobilného komunikačného komponentu je prijímať, spracovávať a distribuovať obrazové, hlasové a dátové informácie na požadovanej úrovni ochrany utajovaných skutočností. Hlavným prínosom v zapojení sa našej spoločnosti do medzinárodného NATO AGS programu bolo získanie skúseností v riadení procesov prípravy a spracovania dokumentácie pre vývojové práce, testovanie a výrobu produktu podľa požiadaviek vyplývajúcich z medzinárodných, európskych a NATO štandardov. Takto získané skúseností bude možné aplikovať v ďalších medzinárodných i národných projektoch nielen v rámci NATO.

Aktuality

všetky aktuality