|

Ocenenie pre nášho zamestnanca

Autor: admin

Publikované: 11/10/20

Ing. Daniel Nemček, riaditeľ skúšobníctva PŠSL, spoločnosti KONŠTRUKTA-Defence, a.s., bol ocenený Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky za jeho dlhoročný prínos a činnosť  v oblasti skúšobníctva a osobnú aktivitu v medzinárodných a domácich organizáciách pôsobiacich v tejto oblasti.

Aktuality

všetky aktuality