|

Rekonštrukcia montážnej haly – vykonanie stavebného dozoru pri realizácií stavby

Autor: admin

Publikované: 11/11/19

Tento projekt je financovaný s podporou Európskej únie

Predmetom projektu je rekonštrukcia montážnej haly – Remíza v rozsahu stanovenom kritériami.

Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy Remíza vo vlastníctve žiadateľa, ktorý prevádzkuje výrobnú činnosť.

Opatrenia, ktoré vyplynuli z energetického auditu a ktoré ako žiadateľ v rámci projektu zrealizujeme, prispejú k modernizácií stavebného objektu v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich a tým sa zníži ich energetická náročnosť.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Aktuality

všetky aktuality