|

Úspešné výsledky spolupráce našej Prevádzky špecializovaného skúšobníctva Lieskovec

Autor: Editor Kota

Publikované: 11/19/21

Balistická ochrana je aj v súčasnosti neodmysliteľnou súčasťou vybavenia ozbrojených síl. V nedávnej dobe bol vyvíjaný nový keramický materiál na základe projektu vedeného firmou KONŠTRUKTA-Defence, a. s., Dubnica nad Váhom s významným podielom Ústavu materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied v Košiciach. Cieľom projektu bolo nájsť nový nanokompozitný keramický materiál, ktorý zvýši odolnosť balistickej ochrany jednotlivca v súčasnosti používaných balisticky odolných prostriedkov.

Výsledky streleckých skúšok vykonaných v akreditovanom skúšobnom laboratóriu KONŠTRUKTY-Defence, a. s., Dubnica nad Váhom naznačili, že táto cesta je možná. Vývoj zdokonaleného nanokeramického materiálu, ktorý je dielom vedcov z Ústavu materiálového výskumu SAV v Košiciach ukázal, že cesta úpravy keramického materiálu pridaním nanokompozitných častíc upravil možnosti ochrany tela voči strelným zbraniam. Toto zlepšenie bolo dosiahnuté zvýšením húževnatosti keramického materiálu použitím grafenových nanoplátkov. Grafén zastavuje šírenie trhlín a núti meniť smer vývoja trhlín vo všetkých troch smeroch.

Na obrázku je vypracovaná balistická ochrana jednotlivca, ktorej výrobcom je firma W.A.R. Defender, s. r. o., Bratislava, ktorá sa podieľala na výsledkoch celého projektu. Nanokompozitné keramické doštičky na balistickej platni, ktorá je výsledkom projektového riešenia, sú označené a vloženie samotnej platne do balistickej vesty je konštrukčne vyriešené samotnou vestou.  Označené  nanokompozitné keramické doštičky sú umiestnené do celku s pôvodným keramickým materiálom z dôvodu ich porovnania na výslednom produkte projektu. Výroba týchto nových doštičiek je v laboratórnych podmienkach technologicky náročná a v súčasnosti je stále v štádiu ďalšieho vývoja, ktorý naznačil aj určité zníženie hmotnosti samotného nanokompozitného  keramického materiálu. Táto skutočnosť je významná predovšetkým pre zníženie fyzického zaťaženia bojujúceho vojaka. 

Aktuality

všetky aktuality