úvod |O nás | KONŠTRUKTA – Defence, a.s.

O nás

KONŠTRUKTA-Defence, a.s. je stredne veľká spoločnosť, ktorá zachováva históriu a tradície Konštrukty Trenčín a v súčasnosti ponúka inovačné konštrukčné návrhy a expertízy pre obranné aplikácie zákazníkov, solídnosť a integráciu pokrokových technológií do obranných systémov v nasledovných oblastiach:

 1. Vývoj zbraňových systémov – delostreleckých, mínometných, raketových, ženijných a leteckých.
 2. Vývoj muničných systémov – kontajnerových podkaliberných (APFSDS), ženijných, leteckých (bomby), mínových a špeciálneho určenia.
 3. Vývoj systémov riadenia paľby pre všetky druhy zbraní.
 4. Vývoj trenažérovej a simulačnej techniky.
 5. Vývoj podvozkov a špeciálnych nadstavieb.
 6. Vývoj špeciálnych zbraní a protiteroristických prostriedkov.
 7. Modernizácia súčasnej techniky zavedenej v armádach.
 8. Školenia pracovníkov v oblasti špeciálnej techniky (vývoj – výroba).

Spoločnosť KONŠTRUKTA – Defence, a.s. má uzatvorenú Kolektívnu zmluvu s odborovými organizáciami Odborového zväzu KOVO pôsobiacimi v spoločnosti, ktorá zamestnancom zabezpečuje výhodnejšie pracovné podmienky nad rámec stanovený v Zákonníku práce.

História

KONŠTRUKTA – Defence, a.s. je následnícka organizácia národného podniku KONŠTRUKTA Trenčín, ktorý bol založený v roku 1953 po premiestnení zbrojnej výroby zo ŠKODA Plzeň do Dubnice nad Váhom. Neskôr, v roku 1957 bola v rámci národného podniku KONŠTRUKTA Trenčín vybudovaná prevádzka špeciálneho skúšobníctva Lieskovec čím sa veľmi priblížila k svojmu cieľu – zabezpečovať vývojové úlohy špeciálnej techniky vo svojich prevádzkach a maximálne odbúrať služobné cesty konštruktérov a projektantov do vzdialených priestorov a zabezpečovať úlohy bez zbytočných viac nákladov na dopravu, ubytovanie a diéty. Vzhľadom na narastajúce požiadavky pre vývoj špeciálnej techniky v bývalom Československu a celom „východnom bloku“, bolo v roku 1959 vytvorené detašované pracovisko KONŠTRUKTY v Brne a neskôr v roku 1972 aj v Prahe. KONŠTRUKTA sa tak stala jednou z najväčších výskumno-vývojových organizácií vo „východnom bloku“, ktorá zamestnávala približne 2500 pracovníkov. V priebehu 70-tych rokov sa KONŠTRUKTA začala zaoberať aj navrhovaním a vývojom jednoúčelových strojov a zariadení pre komerčné využitie v gumárenskom, sklárskom a potravinárskom priemysle. Počas tohto obdobia KONŠTRUKTA vyvíjala aj rôzne zdravotnícke zariadenia a vybavenie.

Väčšina projektov, ktoré sa realizovali v období 80-tych rokov bola z oblasti špeciálnej techniky, avšak ku koncu 80-tych a začiatkom 90-tychrokov začal podnik pociťovať dopady nástupu konverzie špeciálnej výroby, ktorá nastala z dôvodu kolapsu komunistických režimov v regióne strednej a východnej Európy, čo vyústilo v ukončenie „studenej vojny“ medzi východom a západom. Následkom útlmu špeciálnej výroby bola KONŠTRUKTA donútená znižovať počet zamestnancov a vzdať sa detašovaných pracovísk v Prahe a v Brne. V roku 1993 bol štátny podnik KONŠTRUKTA Trenčín rozdelený na dva samostatné subjekty s cieľom oddeliť vývoj špeciálnej techniky od vývoja civilnej techniky. Tak vznikli KONŠTRUKTA-Defence, š.p. a KONŠTRUKTA-Industry, š.p. V roku 1996 sa KONŠTRUKTA-Defence, š.p. transformoval na KONŠTRUKTA-Defence, akciovú spoločnosť.

Významné míľniky

 • KONŠTRUKTA-Defence, a.s. 2020

  KONŠTRUKTA-Defence, a.s. dnes

 • Výrobná hala 2019

  otvorenie zrekonštruovanej výrobnej haly na lieskovci v Dubnici nad Váhom

 • Servisno-oprávenské oddelenie 2018

  otvorenie servisno-oprávarenského oddelenia v Moldave nad Bodvou

 • Presťahovanie sídla 2013

  presťahovanie sídla spoločnosti do Dubnice nad Váhom

 • DMD Group 2004

  začlenenie podniku KONŠTRUKTA – Defence, a.s.  do holdingovej skupiny DMD Group, a.s.

 • Akciová spoločnosť 1996

  transformácia štátneho podniku KONŠTRUKTA – Defence na akciovú spoločnosť KONŠTRUKTA – Defence, a.s.

 • Rozdelenie podniku 1993

  rozdelenie štátneho podniku KONŠTRUKTA Trenčín na:
  • KONŠTRUKTA – Defence, štátny podnik
  • KONŠTRUKTA – Industry, štátny podnik

 • Transformácia 1988

  transformácia národného podniku na štátny podnik – KONŠTRUKTA Trenčín, š.p.

 • Založenie 1953

  založenie národného podniku KONŠTRUKTA Trenčín