|

Organizačná štruktúra

KONŠTRUKTA-Defence, a.s. je dcérskou spoločnosťou skupiny DMD.