|

Poskytnutie vyžiadaných informácií 3

Aké má firma Matador Industries skúsenosti s podobným typom zákaziek? Môžete uviesť konkrétne projekty v oblasti výroby zbraňových veží, na ktorých sa táto firma podieľala?

Spoločnosť MATADOR Industries, a. s. v kvalifikačnej fáze súťažného postupu výberu zmluvného partnera splnila všetky podmienky účasti. Ako jedna z troch spoločností, ktoré predložili žiadosť o účasť v predmetnom súťažnom postupe, preukázala dostatočnú technickú a odbornú spôsobilosť plniť predmet zákazky prostredníctvom referencií realizovaných vlastnými kapacitami.

Aké ďalšie firmy sa uchádzali o zákazku na výrobu zbraňovej nadstavby na húfnice Zuzana 2?

Uvedené informácie sú zverejnené na našom webovom sídle v rámci „Informácie o výbere zmluvných partnerov“, link: https://kotadef.sk/sutaz/

Aké boli ich ponuky a prečo si Konštrukta vybrala práve Matador Industries?

Z dôvodu predloženia ponuky zo strany spoločnosti MATADOR Industries, a. s., ktorá predstavuje najlepší pomer ceny a požadovaného plnenia.

Prečo Konštrukta nepočkala na výsledok preverovania zo strany Úradu pre verejné obstarávanie, ktorý skúma, či má spoločnosť Konštrukta povinnosť postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní?

KONŠTRUKTA – Defence, a.s., podľa jej dostupných informácii, nie je účastníkom žiadneho konania, ani objektom opatrenia, ktoré by malo za následok pozastavenie jej úkonov.

Spolumajiteľ firmy Štefan Rosina je poradcom premiéra Pellegriniho, ktorého vláda tento nákup schválila. Akú má verejnosť istotu, že spoločnosti Matador Industries k tomuto obchodu nepomohli kontakty s pánom premiérom, resp. že bola dodržaná rovnosť šancí jednotlivých uchádzačov.

Vďaka spôsobu vedenia procesu výberu zmluvných partnerov súťažnými postupmi, ktoré boli publikované všetkými štandardnými spôsobmi (relevantné vestníky na európskej a národnej úrovni), aj nadštandardnými spôsobmi (celoslovenské denníky), viď.: https://kotadef.sk/, sa do nich mohol prihlásiť ktorýkoľvek hospodársky subjekt, splniť kvalifikáciu spočívajúcu v preukázaní spôsobilosti plniť predmet zákazky a predložiť najlepšiu ponuku. Zároveň pripomíname, že v zmysle zákona nie je možné nikoho diskriminovať a ani preverovať vzťahy, či už spoločností, alebo fyzických osôb.