|

Classification of dangerous goods for transport

(ADR, RID, ICAO, IMDG, ADN)

Authorized body SKTC – 112

Classification of dangerous goods for transport (ADR, RID, ICAO, IMDG, ADN)

Contacts

Operation of special testing LIESKOVEC

KONŠTRUKTA - Defence, a.s.
Prevádzka špeciálneho skúšobníctva Lieskovec
P. O. BOX 11
Autorizovaná osoba SKTC-112
018 41 Dubnica nad Váhom
Slovenská Republika

kontakt sekretariát - Ľubica Kupková
telefón - 00421 42 285 2221
e-mail - kupkova@kotadef.sk

kontakt Miroslav Marikovič
telefón - 00421 42 285 2225
e-mail - marikovic@kotadef.sk

48°57'59.80" N
18°12'36.00" E

06:00 – 14:00