Classification of dangerous goods for transport

(ADR, RID, ICAO, IMDG, ADN)

Rozsah notifikácie

Classification of dangerous goods for transport (ADR, RID, ICAO, IMDG, ADN)

Kontakty

Prevádzka špeciálneho skúšobníctva LIESKOVEC (PŠSL)

KONŠTRUKTA - Defence, a.s.
Prevádzka špeciálneho skúšobníctva Lieskovec
Autorizovaná osoba SKTC-112
018 41 Dubnica nad Váhom

48°57'59.80" N
18°12'36.00" E

06:00 – 14:00