Zatrieďovanie nebezpečných vecí pre prepravu

Autorizovaná osoba SKTC-112

Rozsah notifikácie

Zatrieďovanie nebezpečných vecí pre prepravu (ADR, RID, ICAO, IMDG, ADN)

Kontakty

Prevádzka špeciálneho skúšobníctva LIESKOVEC (PŠSL)

KONŠTRUKTA - Defence, a.s.
Prevádzka špeciálneho skúšobníctva Lieskovec
Autorizovaná osoba SKTC-112
018 41 Dubnica nad Váhom

48°57'59.80" N
18°12'36.00" E

06:00 – 14:00