|

Skúšobné laboratórium

Rozsah akreditácie

Rozsah akreditácie

  • Technické výrobky (výrobky špeciálnej techniky, elektrotechniky a dopravnej techniky)
  • Zbrane
  • Strelivo
  • Ochranné osobné pomôcky tela a hlavy (odolnosť proti streľbe a odolnosť proti bodným zbraniam)
  • Ostatné ochranné materiály (odolnosť proti vonkajším účinkom)
  • Výbušniny
  • Rozbušky a prenášače
  • Bleskovice a zápalnice
  • Pyrotechnické výrobky
  • Priemyselné hnojivá

Kontakty

Prevádzka špeciálneho skúšobníctva LIESKOVEC (PŠSL)

KONŠTRUKTA - Defence, a.s.
Prevádzka špeciálneho skúšobníctva Lieskovec
P. O. BOX 11
Autorizovaná osoba SKTC-112
018 41 Dubnica nad Váhom
Slovenská Republika

kontakt sekretariát - Ľubica Kupková
telefón - 00421 42 285 2221
e-mail - kupkova@kotadef.sk

kontakt Miroslav Marikovič
telefón - 00421 42 285 2225
e-mail - marikovic@kotadef.sk

48°57'59.80" N
18°12'36.00" E

06:00 – 14:00