|

Výbušniny na civilné použitie

Notifikovaná osoba - Smernica 2014/28/EU

Rozsah notifikácie

Výbušniny na civilné použite

  • Postup skúšky typu ES
  • Postup overenia jednotlivých typov
  • Postup zhody s typom
  • Postup zabezpečenia kvality výroby
  • Postup zabezpečenia kvality výrobkov
  • Postup overenia produktu

 

Postupy posudzovanie zhody

Tlačivá na stiahnutie

Osvedčenie o akreditácií

Databáza výbušnín

Kontakty

Prevádzka špeciálneho skúšobníctva LIESKOVEC (PŠSL)

KONŠTRUKTA - Defence, a.s.
Prevádzka špeciálneho skúšobníctva Lieskovec
P. O. BOX 11
Autorizovaná osoba SKTC-112
018 41 Dubnica nad Váhom
Slovenská Republika

kontakt sekretariát - Ľubica Kupková
telefón - 00421 42 285 2221
e-mail - kupkova@kotadef.sk

kontakt sekcia skúšobníctva - Jakub Rajec
telefón - 00421 42 285 2278
e-mail - rajec@kotadef.sk

48°57'59.80" N
18°12'36.00" E

06:00 – 14:00