|
člen skupiny

Výbušniny na civilné použitie

Notifikovaná osoba 1395 - Smernica 2014/28/EU
Autorizovaná osoba SKTC-112 – Nariadenie vlády SR č. 131/2016 Z.z.

Rozsah notifikácie

Výbušniny na civilné použite

  • Postup skúšky typu EU
  • Postup overenia jednotlivých typov
  • Postup zhody s typom
  • Postup zabezpečenia kvality výroby
  • Postup zabezpečenia kvality výrobkov
  • Postup overenia výrobku

 

Informácie pre zákazníkov

Postupy posudzovanie zhody

Tlačivá na stiahnutie

Legislatíva

Osvedčenie o akreditácií

Databáza výbušnín

Kontakty

Prevádzka špeciálneho skúšobníctva LIESKOVEC (PŠSL)

KONŠTRUKTA - Defence, a.s.
Prevádzka špeciálneho skúšobníctva Lieskovec
P. O. BOX 11
Autorizovaná osoba SKTC-112
018 41 Dubnica nad Váhom
Slovenská Republika

kontakt sekretariát - Ľubica Kupková
telefón - 00421 42 285 2221
e-mail - kupkova@kotadef.sk

kontakt sekcia skúšobníctva - Jakub Rajec
telefón - 00421 42 285 2278
e-mail - rajec@kotadef.sk

kontakt certifikačný orgán certifikujúci výrobky- Ing. Michal Kováč
telefón - 00421 42 285 2223
e-mail - kovac@kotadef.sk

06:00 – 14:00