|

Podvozok – Technické podklady

Vysvetlenia / doplnenia výzvy.

Nákres.pdf