|

Expertízy spoločnosti KONŠTRUKTA-Defence, a.s. v oblasti zdravotníckej techniky

Autor: admin

Publikované: 05/18/20

Spoločnosť KONŠTRUKTA-Defence, a.s. sa výskumno-vývojovej činnosti v oblasti zdravotníctva venuje už celé roky.

Aktuálna situácia vo svete je zasiahnutá pandémiou ochorenia COVID-19, ktorého príznaky môžu mať rôznu intenzitu, pričom často dochádza k problémom s dýchaním, až k zlyhávaniu pľúc.

Spoločnosť KONŠTRUKTA Trenčín sa spoločne so spoločnosťou Chirana, k.p. Stará Turá a VTÚ Brno podieľala v 80.tych a 90.tych rokoch na vývoji vysokofrekvečnej tryskovej ventilácie, ktorej princípy a vývoj je aktuálny aj dnes, no v modernom prevedení.

Hlavnými nositeľmi tohto technického pokroku boli pán Ondřej Brychta, pracovník spoločnosti KONŠTRUKTA Trenčín a vývojový tím spoločnosti Chirana Stará Turá pod vedením pána Gustáva Rumánka. Spolupráca na spoločnom vývoji prerástla do sériovo vyrábaného nadčasového a svetovo unikátneho prístroja CHIRAJET 85 NCA.

Práve aktuálna situácia a s ňou narastajúca potreba vybavenia nemocníc pľúcnymi ventilátormi oživila spomienku na vývoj prístroja, na ktorom sa spolu podieľala aj KONŠTRUKTA, a ktorý v súčasnej situácií nachádza svoje uplatnenie na trhu pri záchrane ľudských životov a znížení dôsledkov pandémie.

https://index.sme.sk/c/22393982/plucny-ventilator-ma-dvetisic-suciastok-vyvoj-stoji-miliony-rozhovor.html

Aktuality

všetky aktuality