|

Rekonštrukcia montážnej haly – Remíza

Autor: admin

Publikované: 11/11/19

Tento projekt je financovaný s podporou Európskej únie
Európsky fond regionálneho rozvoja – Regionálna politika – Európska komisia (europa.eu)

Predmetom projektu je rekonštrukcia montážnej haly – Remíza v rozsahu stanovenom kritériami.

Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy Remíza vo vlastníctve žiadateľa, ktorý prevádzkuje výrobnú činnosť.

Opatrenia, ktoré vyplynuli z energetického auditu a ktoré ako žiadateľ v rámci projektu zrealizujeme, prispejú k modernizácií stavebného objektu v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich a tým sa zníži ich energetická náročnosť.

Op-kzp – Operačný program – Kvalita životného prostredia (op-kzp.sk)
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou
Zazmluvnená výška NFP: 310 224,96 Eur

Prílohy k výzve na predkladanie ponúk:

https://kotadef.sk/wp-content/uploads/2019/11/Pr%C3%ADlohy-k-v%C3%BDzve-4.zip

Aktuality

všetky aktuality