|

Veľká cena SOPK za etiku v podnikaní

Autor: admin

Publikované: 11/30/20

Slovenská obchodná a priemyselná komora už 18 rokov organizuje pre svojich členov súťaž zameranú na etiku podnikania. Do 18. ročníka súťaže za uplatňovanie etických princípov v podnikaní „Veľká cena SOPK“ za rok 2019 sa zapojilo 22 firiem, medzi ktorými bola aj KONŠTRUKTA-Defence, a.s.  Kritériami hodnotenia firiem sú bonita záväzkov, ekonomické výsledky za posledné tri roky, dlhodobý rozvoj a starostlivosť o zamestnancov a zákazníkov. Ako sa vyjadril aj predseda komory, Peter Mihók, za dve desaťročia sa morálka a hodnotový

Aktuality

všetky aktuality