|

Výskum v spolupráci s Trenčianskou univerzitou

Autor: admin

Publikované: 05/27/20

Spoločnosť KONŠTRUKTA-Defence, a.s. spolupracuje už dlhšiu dobu s Trenčianskou univerzitou na výskumných projektoch. Aktuálny projekt je zameraný na zvýšenie pevnostných vlastností vybraného komponentu špeciálnej techniky pri súčasnom zachovaní optimálnej úrovne plastických vlastností.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka (TnUAD) v Trenčíne aktuálne získala z eurofondov 6,3 milióna eur na rozšírenie Centra pre testovanie kvality a diagnostiku špeciálnych materiálov, čo jej umožní nie len nákup špeciálnych prístrojov, ale aj rozšírenie spolupráce s partnermi, medzi ktorých patrí aj spoločnosť KONŠTRUKTA-Defence, a.s.. Projekt je zameraný na rozvoj a podporu výskumno-vývojových aktivít Centra pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov v oblasti špecializácie RIS 3 SK.

Pri tejto príležitosti Trenčianska univerzita podpísala dňa 6.4.2020 partnerskú zmluvu o spolupráci s partnermi, a teda aj spoločnosťou KONŠTRUKTA-Defence, a.s..

https://www.teraz.sk/regiony/trencianska-univerzita-ziskala-na-roz/469618-clanok.html

https://theworldnews.net/sk-news/trencianska-univerzita-ziskala-na-rozsirenie-vyskumu-vyse-6-mil-eur

Aktuality

všetky aktuality