|

Profil

KONŠTRUKTA – Defence, a.s. je výskumno-vývojová a výrobná spoločnosť, ktorá disponuje projektovo orientovanými špecialistami pre návrhy, vývoj, systémovú integráciu a certifikáciu pozemných a zbraňových systémov protivzdušnej obrany, munície, systémov velenia a riadenia paľby, elektronických systémov a ostatných upravených špeciálnych nadstavieb, kolesových a pásových platforiem pre vozidlá.

Naše kompetencie a schopnosti sa osvedčili v priebehu desaťročí práce výskumu a vývoja v obrannom priemysle. Produkty vyvinuté, modernizované alebo upravené našou spoločnosťou sú používané a cenené mnohými klientmi po celom svete.

Nakoľko v minulosti bol hlavným zameraním spoločnosti predovšetkým výskum a vývoj, postupným vývinom požiadaviek obchodného prostredia ako aj potreby modernizácie Ozbrojených síl Slovenskej republiky bol ďalší podnet k rozšíreniu pôsobnosti KONŠTRUKTY – Defence.

V súčasnosti môžeme hovoriť o KONŠTRUKTE – Defence ako o spoločnosti, ktorá ponúka inovatívne konštrukčné návrhy a expertízy so zameraním na vývoj a skúšky zbraňových systémov, elektronických systémov, vývoj špeciálnych platforiem pre kolesové a pásové vozidlá a realizáciu výroby a servisu vojenskej techniky.

Spoločnosť riadi svoje aktivity prostredníctvom prevádzok v Dubnici nad Váhom, na Lieskovci a v Moldave nad Bodvou.

Výskum a vývoj

Vojenské výskumno-vývojové projekty:

Zbraňová oblasť

 • vývoj delostreleckých, raketometných a mínometných systémov, zamínovacie a odmínovacie zbraňové systémy
 • vývoj podporných systémov (muničné vozidlá, veliteľské vozidlá)
 • riešenie hydraulických a elektrických pohonov špeciálnych nadstavieb

Elektronické systémy

 • riadenie delostreleckej, raketometnej a mínometnej výzbroje:
  1. na úrovni zbraňových mechanizmov – ovládanie mechanizmov odmerového, námerového a nabíjacieho ústrojenstva
  2. na úrovni batérie alebo oddielu s napojením na nadriadené veliteľské štruktúry
 • vývoj kontajnerových systémov pre zástavbu spojovacích prostriedkov, informačných technológii

Muničná oblasť

 • vývoj nových typov munície (trieštivo-trhavej, priebojnej, kumulatívnej, osvetľovacej, dymovej, vývoj plniacich mínometných a delostreleckých systémov)
 • modernizácia zavedených typov munície s cieľom zvýšenia ich účinku v cieli
 • riešenie ekologickej likvidácie nepotrebnej alebo zastaranej munície

Civilné výskomno-vývojové programy:

 • projekty zamerané na výskum v oblasti zdravotníctva (vodíková terapia)
 • projekty zamerané na výskum v oblasti špeciálnej techniky (Projekt zvýšenia pevnostných vlastností vybraného komponentu špeciálnej techniky pri súčasnom zachovaní optimálnej úrovne plastických vlastností)

Výroba / Montáž

 • v súvislosti so zahájením výroby 155 mm 52 kal. samohybných kanónových húfnic ZUZANA 2 pre Ministerstvo obrany Slovenskej republiky bola zrekonštruovaná a zmodernizovaná montážna hala v Prevádzke špecializovaného skúšobníctva Lieskovec

Skúšobníctvo

 • prevádzka je vybavená pre testovanie širokého sortimentu vojenského materiálu ako aj pre testovanie a certifikáciu výbušnín na civilné použitie, pyrotechnických výrobkov a rôznych ďalších typov špeciálnych zariadení buď na civilné alebo vojenské účely
 • okrem služieb údržby a overovania životnosti rôzneho materiálu a ďalšieho špeciálneho vybavenia tiež ponúka prostriedky pre bezpečnú a ekologickú likvidáciu výbušných a nevýbušných výrobkov

Úsek rozvojových projektov a servisu v Moldave nad Bodvou

 • poskytuje služby v oblasti opráv a údržby vozidiel a vojenského vybavenia všetkých kategórií , ktoré sú v používaní Ozbrojených síl Slovenskej republiky