AGS

Projekt NATO Alliance Ground Surveillance

KONŠTRUKTA – Defence, a.s., na základe požiadavky zahraničného partnera sa podieľa na realizácii projektu zabezpečenia pozemného prieskumu záujmových oblastí prostredníctvom vzájomného prepojenia vzdušného a pozemného segmentu NATO AGS (Alliance Ground Surveillance), ktorý aliancia radí medzi jednoznačné priority. Na riešení projektu sa aktuálne podieľa 17 krajín NATO.

Uvedený systém bude  zdrojom informácií na podporu spojeneckých jednotiek v záujmových oblastiach pre riešenie vojenských a nevojenských krízových situácií. Spojením schopností špičkových bezpilotných prostriedkov a pozemných senzorových sietí bude systém AGS schopný odhaliť a sledovať pohyblivé objekty, vyhodnocovať intenzitu pohybu, druh výzbroje a ďalšie informácie potrebné k operatívnemu riadeniu činností v oblastiach záujmu v reálnom čase.

KONŠTRUKTA – Defence, a.s., vyvinula a dodáva jeden z hlavných komponentov pozemného segmentu AGS pod typovým označením Mobile General Communication Component (MGCC). Úlohou tohto bezobslužného komponentu je prijímať, spracovávať a distribuovať obrazové, hlasové a dátové informácie na požadovanej úrovni ochrany utajovaných skutočností.

Súvisiace články