|

AGS

Projekt NATO Alliance Ground Surveillance

KONŠTRUKTA – Defence, a.s., na základe požiadavky zahraničného partnera sa podieľa na realizácii projektu zabezpečenia pozemného prieskumu záujmových oblastí prostredníctvom vzájomného prepojenia vzdušného a pozemného segmentu NATO AGS (Alliance Ground Surveillance), ktorý aliancia radí medzi jednoznačné priority. Na riešení projektu sa aktuálne podieľa 17 krajín NATO.

Vlastnosti

Projekt tzv. „chytrej obrany“ NATO

KONŠTRUKTA-Defence, a.s., na základe požiadavky zahraničného partnera sa podieľala a stále podiela na realizácii projektu zabezpečenia pozemného prieskumu záujmových oblastí prostredníctvom vzájomného prepojenia vzdušného a pozemného segmentu NATO AGS (Alliance Ground Surveillance), ktorý aliancia radí medzi jednoznačné priority. Na riešení projektu sa podieľalo 17 krajín NATO.

18.1.2017 odovzdala KONŠTRUKTA-Defence, a.s. zahraničnému zákazníkovi v rámci zmluvnej dodávky posledný výrobok – mobilný komunikačný komponent MGCC, ktorý je súčasťou pozemného segmentu pre systém AGS. Momentálne pokračuje účasť spoločnosti Konštrukta-Defenece, a.s. na tomto projekte dodávkou náhradných dielov a potrebnými servisnými prácami.

Uvedený systém je  zdrojom informácií na podporu spojeneckých jednotiek v záujmových oblastiach pre riešenie vojenských a nevojenských krízových situácií. Spojením schopností špičkových bezpilotných prostriedkov a pozemných senzorových sietí bude systém AGS schopný odhaliť a sledovať pohyblivé objekty, vyhodnocovať intenzitu pohybu, druh výzbroje a ďalšie informácie potrebné k operatívnemu riadeniu činností v oblastiach záujmu. Konštrukta vyvinula a dodáva jeden z hlavných komponentov pozemného segmentu AGS pod typovým označením Mobile General Communication Component (MGCC). Úlohou tohto bezobslužného komponentu je prijímať, spracovávať a distribuovať obrazové, hlasové a dátové informácie na požadovanej úrovni ochrany utajovaných skutočností.

Hlavným prínosom v zapojení sa Konštrukty do medzinárodného NATO AGS programu bolo získanie skúseností v riadení procesov prípravy a spracovania dokumentácie pre vývojové práce, testovanie a výrobu produktu podľa požiadaviek vyplývajúcich z medzinárodných, európskych a NATO štandardov. Takto získané skúseností bude možné aplikovať v ďalších medzinárodných i národných projektoch nielen v rámci NATO.