|

BPsVI – ISTAR

Bojové prieskumné vozidlo

Vozidlo BPsV-I je modernizáciou bojového prieskumného vozidla BPzV – Svatava. Modernizáciou vozidla došlo k vytvoreniu podmienok pre plnohodnotné vedenie prieskumných a bojových činnosti vo dne i v noci a za sťažených klimatických podmienok. Podvozok vozidla BPsV-I je pancierové pásové vozidlo s veľkou manévrovacou schopnosťou na cestách i v teréne. Vozidlo je svojou výbavou primárne určené pre prieskum ale i pre boj so živou silou nepriateľa, s obrnenou technikou, na ničenie pancierovaných i nepancierovaných vozidiel a iných objektov. Konštrukcia vozidla zabezpečuje ochranu osádky a prevážaných osôb a vytvára podmienky pre plnohodnotné vedenie bojovej činnosti požadované pre vedenie súčasných bojových operácii vo dne, v noci a za sťažených klimatických podmienok.

Vlastnosti

Vozidlo BPsV-I je modernizáciou bojového prieskumného vozidla BPzV – Svatava. Modernizáciou vozidla došlo k vytvoreniu podmienok pre plnohodnotné vedenie prieskumných a bojových činnosti vo dne i v noci a za sťažených klimatických podmienok. Podvozok vozidla BPsV-I je pancierové pásové vozidlo s veľkou manévrovacou schopnosťou na cestách i v teréne. Vozidlo je svojou výbavou primárne určené pre prieskum ale i pre boj so živou silou nepriateľa, s obrnenou technikou, na ničenie pancierovaných i nepancierovaných vozidiel a iných objektov. Konštrukcia vozidla zabezpečuje ochranu osádky a prevážaných osôb a vytvára podmienky pre plnohodnotné vedenie bojovej činnosti požadované pre vedenie súčasných bojových operácii vo dne, v noci a za sťažených klimatických podmienok.

Hlavný cieľ modernizácie:

Zvýšiť bojové kvality BPsV – vozidlo je vybavené diaľkovo ovládaným vežovým kompletom  TURRA30 s 30 mm kanónom 2A42, spriahnutým guľometom kalibru 7,62 mm a protitankovým zbraňovým systémom KONKURZ.

Vežový komplet je vybavený snímacou hlavicou ožiarenia systému detekcie a identifikácie laserového ožiarenia (SDIO) a zadymovacím systémom. Vežový komplet je vybavený systémom riadenia paľby (SRP). Vozidlo je vybavené navigačným systémom – inerciálny navigačný systém (INS) priebežne poskytuje informácie o polohe vozidla.

 • Zlepšiť pracovné prostredie strelca a zväčšiť komfort obsluhy zbraňových systémov – dosiahnutý externou lafetáciou zbraní, zabudovaním klimatizačnej jednotky a nezávislého kúrenia
 • Zlepšenie možností pozorovania a zamierenia v noci aj za zhoršených poveternostných podmienok.
 • Vozidlo je vybavené účinným protipožiarnym systémom, schopným zabezpečiť detekciu a identifikáciu požiau a následnú likvidáciu požiaru v motor – prevodovom priestore a v bojovom priestore osádky
 • Osvetlenie vozidla
 • Elektrovýzbroj podvozku
 • Prostriedky KIS (komunikačný informačný systém)
 • Príprava strieľní pre útočnú pušku CZ 805 BREN A1,Nové sedadlá – výškovo nastaviteľné sedadlá vodiča, strelca – operátora a veliteľa
 • Vonkajšie a vnútorné pochôdzne časti korby vozidla s protišmykovou úpravou
 • Nové blatníky so zvýšeným výtlakom pre zabezpečenie schopnosti plavby/nárast hmotnosti vozidla

Vo vnútri korby je vytvorený priestor pre vozenie špeciálnej výbavy, ktorá pozostáva z:

 • multifunkčný pozorovací prístroj
 • mínohľadačka
 • ručná meteostanica
 • prenosný   pozemný  prehľadový  rádiolokátor
 • súprava bezobslužných  pozemných senzorov (UGS)
 • súprava bezpilotného  prostriedku (UAV)
 • súprava operátora (zbiera a analyzuje bio-metrické údaje osôb)
 • zber a analýza údajov z mobilných telefónov
 • elektrocentrála

Technické parametre

Hlavná výzbroj
2A42 30mm
Guľomet
7,62 mm
PTRS - KONKURZ
2 ks
Vrhač zadymovacích granátov a klamlivého cieľa
8 ks
Zásobník pre 30 mm muníciu
330 ks
Zásobník pre 7,62 mm muníciu
600 ks
Osádka vozidla
4 členovia
Špeciálna výbava vezená vo vozidle
ISTAR
Maximálna rýchlosť vozidla
65 km/h - cesta,30 km/h - terén
Celková bojová hmotnosť
15 300 kg
Dĺžka
6735 mm
Výška
2830 mm
Šírka
3460 mm
Zvislý stupeň
700 mm
Šírka zákopu - prekročivosť
2500 mm
Rozsah funkčnej (skladovacej) teploty
-32 ºC to +55 ºC(-40 ºC to +70 ºC)