|

BVP-M

Bojové vozidlo pechoty

ozidlo je modernizáciou bojového prieskumného vozidla BPzV – Svatava. Modernizáciou vozidla došlo k vytvoreniu podmienok pre plnohodnotné vedenie prieskumných a bojových činnosti vo dne i v noci a za sťažených klimatických podmienok.

Vlastnosti

Modernizácia BVP-M vychádza z modernizovaného vozidla BPsVI, pričom všetky modernizačné prvky sú takmer identické  s vozidlom BPsVI.

Modernizáciou vozidla došlo k vytvoreniu podmienok pre plnohodnotné vedenie prieskumných a bojových činnosti vo dne i v noci a za sťažených klimatických podmienok.

Strojový spodok vozidla je pancierové pásové vozidlo s veľkou manévrovacou schopnosťou na cestách i v teréne. Vozidlo je svojou výbavou primárne určené pre prieskum ale i pre boj so živou silou nepriateľa, s obrnenou technikou, na ničenie pancierovaných i nepancierovaných vozidiel a iných objektov.

Konštrukcia vozidla zabezpečuje ochranu osádky a prevážaných osôb a vytvára podmienky pre plnohodnotné vedenie bojovej činnosti požadované pre vedenie súčasných bojových operácii vo dne, v noci a za sťažených klimatických podmienok.

Rozdiel medzi vozidlami BVP-M a BVPsVI spočíva vo výbave ISTAR vezenej vozidlom BVPsVI, pre ktorú je  čiastočne upravený vnútorný priestor vozidla a počet členov posádky.

Takto modernizované vozidlo ponúka riešenie prezbrojenia ozbrojených síl vyzbrojených vozidlami BVP-1 na štandardy požadované pre vedenie súčasných bojových operácií.

Osádku zidla pre BVP-M tvorí: veliteľ, vodič, strelec- operátor, 7 x miesto pre príslušníkov roja

Technické parametre

Hlavná výzbroj
2A42 30mm
Guľomet
7,62 mm
PTRS - KONKURZ
2 ks
Vrhač zadymovacích granátov a klamlivého cieľa
8 ks
Zásobník pre 30 mm muníciu
330 ks
Zásobník pre 7,62 mm muníciu
600 ks
Osádka vozidla
3 + 7 členov
Maximálna rýchlosť vozidla
65 km/h - cesta, 30 km/h - terén
Dĺžka
6735 mm
Výška
2830 mm
Šírka
3460 mm
Zvislý stupeň
700 mm
Šírka zákopu - prekročivosť
2500 mm
Svetlá výška
350 mm
Rozsah funkčnej (skladovacej) teploty
-32 ºC to +55 ºC, (-40 ºC to +70 ºC)