|

DELOSYS

Delostrelecký systém velenia a riadenia streľby

Predstavuje komplexný delostrelecký systém velenia a riadenia streľby pre nasadenie na úrovni batérie a oddielu vo väzbe na rôzne delostrelecké prostriedky. Jedná sa  otvorený systém C4I riešený na automatické velenie na bojisku a riadenie streľby pri využití najnovších technických a softvérových prostriedkov. Systém je možné ľahko prispôsobiť tak, aby vyhovoval existujúcim systémom velenia a riadenia streľby, ktoré sú v súčasnosti zavedené v Ozbrojených silách.

Vlastnosti

Delostrelecký systém DELOSYS je informačný, komunikačný a riadiaci systém určený na automatizované riadenie realizácie delostreleckých palebných úloh do úrovne delostreleckého oddielu, ale súčasne poskytuje možnosť využitia aj pri činnosti samostatne operujúcej delostreleckej batérie. Prenos nevyhnutných informácií pre efektívne riadenie účinnej delostreleckej paľby je realizovaný prostredníctvom dátového, resp. v náhradnom režime aj fónického prenosu.

Z pohľadu štruktúry pracovísk sa systém skladá:

 • 1 pracovisko veliteľa oddielu umiestnené na mobilnom prostriedku (pre OS SR je použité vozidlo TATRAPAN)
 • 3 pracoviská veliteľov batérií umiestnených na mobilných prostriedkoch (pre OS SR sú použité vozidlá TATRAPAN)
 • 1 ÷ 12 pracovísk predsunutých delostreleckých prieskumných družstiev vybavených pozorovacími prístrojmi. Pracoviská sú umiestnené na mobilných prostriedkoch (pre OS SR je použité vozidlo ALIGÁTOR)
 • 1 pracovisko meteorologickej služby
 • 3 x 8 pracovísk veliteľov zbraní, ktorými sú v súčasnosti:
  • ShKH ZUZANA vz. 20000
  • ShKH ZUZANA-2
  • RM 70/85 MODULAR

Prenos informácií je štruktúrovaný podľa stupňa velenia do troch prenosových sietí.

Na oddielovej úrovni velenia sú to:

 • komunikačná sieť na komunikáciu s nadriadenou úrovňou velenia
 • veliteľská komunikačná sieť určená na komunikáciu s podriadenými veliteľmi batérií
 • prieskumná komunikačná sieť na komunikáciu s predsunutými delostreleckými prieskumnými družstvami a pracoviskom meteorologickej služby

Na úrovni velenia batérie sú to:

 • veliteľská komunikačná sieť určená na komunikáciu s nadriadenými veliteľom oddielu, resp. v prípade samostatne operujúcej delostreleckej batérie určenou nadriadenou úrovňou velenia
 • prieskumná komunikačná sieť na komunikáciu s predsunutými delostreleckými prieskumnými družstvami a pracoviskom meteorologickej služby
 • zbraňová komunikačná sieť na komunikáciu s podriadenými zbraňami

Pracoviská veliteľa oddielu a veliteľov batérií sú z hľadiska hardvérového aj softvérového vybavenia totožné, čo zabezpečuje ich vzájomnú zastupiteľnosť. Grafické užívateľské rozhranie je tvorené v snahe o rozdelenie programového vybavenia do jednotlivých zdanlivo samostatných modulov.

Jednotlivé moduly grafického užívateľského rozhrania:

 • PRÍPRAVA STREĽBY
 • BALISTICKÁ PRÍPRAVA
 • PRIESKUMNÁ PRÍPRAVA
 • PALEBNÁ PRÍPRAVA
 • DIGITÁLNE MAPY
 • RIADENIE PAĽBY
 • BOJOVÉ DOKUMENTY
 • POMOCNÉ VÝPOČTY
 • VÝPOČET PRVKOV STREĽBY
 • RÁDIOVÁ KOMUNIKÁCIA
 • KOMUNIKAČNÁ SIEŤ