DELOSYS

Delostrelecký systém velenia a riadenia streľby

Predstavuje komplexný delostrelecký systém velenia a riadenia streľby pre nasadenie na úrovni batérie a oddielu vo väzbe na rôzne delostrelecké prostriedky. Jedná sa  otvorený systém C4I riešený na automatické velenie na bojisku a riadenie streľby pri využití najnovších technických a softvérových prostriedkov. Systém je možné ľahko prispôsobiť tak, aby vyhovoval existujúcim systémom velenia a riadenia streľby, ktoré sú v súčasnosti zavedené v Ozbrojených silách.

Vlastnosti

  • zobrazenie taktickej situácie, plánovanie manévru, paľby apod.
  • simulácia efektívnosti streľby
  • plánovanie streľby
  • využitie digitálnych máp
  • výpočet dát streľby využitím diferenciálnych rovníc
  • spracovanie meteorologických informácií
  • výpočet topografických informácií

Súvisiace projekty

Súvisiace články