|

Samohybný výbušný odmíňovač

SVO je moderný odmínovací systém určený na tvorbu prechodov cez mínové polia a odmínovanie na vzdialenosti od 250 m do 530 m v páse 100 m dlhom a 5 m širokom.

Samohybné odmínovacie vozidlo je riešené ako pásové vozidlo na podvozku BVP-1 a vybavené špeciálnou zbraňovou nadstavbou. Odmínovanie sa vykonáva postupnou streľbou a odpálením 24 striel na mínové pole.