|

Vývoj munície

155 mm delostrelecká munícia

MUNZA 155 mm kompletný náboj so strelami typu OFdMK, OFdMKDV alebo OFdM3, OFdM3DV je určený pre 155 mm ShKH ZUZANA. Trieštivo-trhavé strely určené na ničenie cieľov črepinami a tlakovou vlnou.

Technické parametre:
Kaliber 155 mm
Hmotnosť strely
OFdMK, OFdM3 44 kg
OFdMKDV, OFdM3DV 47 kg
Hmotnosť trhaviny
OFdM3 8,2 kg RDX/TNT/vosk
OFdMK 9,5 kg RDX/TNT/vosk
Maximálny dostrel
OFdM3DV min. 39 km
OFdMKDV min. 38 km
OFdM3 min. 30 km
OFdMK min. 29 km

155 mm kontajnerový náboj

Náboj 155 mm s kontajnerovými strelami obsahujúcimi kumulatívnu submuníciu a elektronický časovací zapaľovač (nie je v produkcií).

Technické parametre:
Náboj so strelou 155 mm SK
Dĺžka bez zapaľovača: 811 mm
Dĺžka so zapaľovačom: 907 mm
Hmotnosť so zapaľovačom: 48,2 kg
Max. dostrel: 26,2 km
Množstvo submunície: 49 ks
Náboj so strelou 155 mm SK DV
Dĺžka bez zapaľovača: 860 mm
Dĺžka so zapaľovačom: 907 mm
Hmotnosť so zapaľovačom: 46,2 kg
Max. dostrel: 33,0 km
Množstvo submunície: 42 ks

Tanková munícia

TAPNA je dvojdielny APFSDS tankový náboj určený pre 125 mm kanón s hladkým vývrtom, ktorý je integrovaný v tankoch rady T-72 a T-80 UD. Náboj pozostáva z podkaliberného projektilu v spálitel’nom obale a polospálitel’nej hlavnej náplne.

Technické parametre:
Hmotnosť celého náboja: 20 kg
Hmotnosť strely s prach. náplňou: 10,3 kg
Letová hmotnosť strely: 7,15 kg
Počiatočná rýchlosť strely: 1690 m/s
Rozsah teplôt pre použitie náboja: – 400 C až + 500 C
Presnosť: 0,5 x 0,5 na 2
Prierazný účinok: 540 mm RHA na 2 000 m

Cvičný náboj s trieštivo-trhavou strelou so stopovkou 125 mm EOF CvSv

Cvičný náboj s trieštivo-trhavou strelou so stopovkou 125 mm EIF CvSv je určený pre použitie v tankoch rady T-72 a T-80 na cvičné streľby.

Míny 81, 98, 120 mm

Mínometný náboj s 81 mm OF mínou je určený pre 81 mm mínomety kompatibilné v NATO. Náboj pozostáva :

  • z trieštivo–trhavej míny kalibra 81 mm opatrenej hlavovým nárazovým zapaľovačom
  • z prachových náplní, ktoré sa upevňujú na nosič náplní míny

Cvičný mínometný náboj 81 mm OFCv je určený k nácviku povelov a činnosti obsluhy 81 mm mínometov kompatibilných v NATO.

Technické parametre:
Kaliber: 81 mm
Dĺžka strely: 490 mm
Hmotnosť strely: 490 mm
Hmotnosť trhaviny: 0,75 kg
Dostrel: 110 – 6 800 m

Mínometný náboj s 98 mm OF mínou je určený pre 98 mm mínomety kompatibilné v NATO. Náboj pozostáva:

  • z trieštivo–trhavej míny kalibra 98 mm opatrenej hlavovým nárazovým zapaľovačom
  • z prachových náplní, ktoré sa upevňujú na nosič náplní míny

Cvičný mínometný náboj 98 mm OFCv je určený k nácviku povelov a činnosti obsluhy 98 mm mínometov.

Technické parametre:
Kaliber: 98 mm
Dĺžka strely: 620 mm
Hmotnosť strely: 9,2 kg
Hmotnosť trhaviny: 1,6 kg
Dostrel: 300 – 8 000 m

Cvičný mínometný náboj so strelou 98 mm K-Cv

Cvičný mínometný náboj so strelou 98 mm K-Cv sa používa na streľbu z 98 mm mínometov. Je určený na cvičné streľby mínometných nábojov so submuníciou (nie je v produkcií).

Mínometný náboj s kontajnerovou strelou s dymovou a so svetelnou signalizáciou miesta dopadu – 98 mm ZmD

Mínometný náboj s kontajnerovou strelou s dymovou a so svetelnou signalizáciou miesta dopadu – 98 mm ZmD sa používa na streľbu z 98 mm mínometov. Je určený na značkovanie dopadu strely v cieľovej ploche pri zastreľovaní mínometov, na označenie smeru útoku a na vytváranie dymovej clony pre zakrytie vlastnej činnosti.

Mínometný náboj 120 mm OFd je určený na použitie v 120 mm mínometoch PRAM-L, PRAM-S a iných kompatibilných systémoch.
Náboj pozostáva :

  • z trieštivo–trhavej míny 120 mm OFd opatrenej hlavovým nárazovým zapaľovačom
  • z prachových náplní, ktoré sa upevňujú na nosič náplní míny

Cvičný mínometný náboj 120 mm OFdCV je určený k nácviku povelov a činnosti obsluhy 120 mm mínometov PRAM-L a iných kompatibilných systémov.

Technické parametre:
Kaliber: 120 mm
Dĺžka strely: 736 mm
Hmotnosť strely: 16 kg
Hmotnosť trhaviny: 2,66 kg
Dostrel: 250 – 8 000 m

122 mm Rockets

Kontajnerový raketový náboj 122 mm JRKK AGÁT – používa sa v 122 mm raketometoch typu RM 70/85, ruských BM-21 a ďalších kompatibilných 122 mm systémoch. Je určený na ničenie živej sily nepriateľa, zvrchu obrnenej techniky a iných cieľov s využitím submunície (nie je v produkcií).

Technické parametre:
Kaliber: 122 mm
Dĺžka strely: 3 202 mm
Hmotnosť strely: 71,7 kg
Hmotnosť hlavice so zapaľovačom: 24,4 kg
Dostrel: 5 000 – 16 200 m