|
člen skupiny

Pyrotechnické výrobky

Notifikovaná osoba 1395 - Smernica 2013/29/EU
Autorizovaná osoba SKTC-112 – Nariadenie vlády SR č. 70/2015 Z.z.

Rozsah notifikácie

  • Zábavná pyrotechnika (kategória F1)
  • Zábavná pyrotechnika (kategória F2 a F3)
  • Zábavná pyrotechnika (kategória F4)
  • Scénická pyrotechnika
  • Pyrotechnické výrobku určene pre použitie vo vozidlách
  • Ostatné pyrotechnické výrobky (okrem výrobkov určených pre použitie vo vozidlách )

Informácie pre zákazníkov

Postupy posudzovania zhody

Tlačivá na stiahnutie

Legislatíva

Osvedčenie o akreditácií

Databáza pyrotechnických výrobkov

Kontakty

Prevádzka špeciálneho skúšobníctva LIESKOVEC (PŠSL)

KONŠTRUKTA - Defence, a.s.
Prevádzka špeciálneho skúšobníctva Lieskovec
P. O. BOX 11
Autorizovaná osoba SKTC-112
018 41 Dubnica nad Váhom
Slovenská Republika

kontakt sekretariát - Ľubica Kupková
telefón - 00421 42 285 2221
e-mail - kupkova@kotadef.sk

kontakt sekcia skúšobníctva - Jakub Rajec
telefón - 00421 42 285 2278
e-mail - rajec@kotadef.sk

kontakt certifikačný orgán certifikujúci výrobky- Ing. Michal Kováč
telefón - 00421 42 285 2223
e-mail - kovac@kotadef.sk

06:00 – 14:00