Pyrotechnické výrobky

Notifikovaná osoba - Smernica 2013/29/EU

Rozsah notifikácie

  • Zábavná pyrotechnika (kategória F1)
  • Zábavná pyrotechnika (kategória F2 a F3)
  • Zábavná pyrotechnika (kategória F4)
  • Scénická pyrotechnika
  • Pyrotechnické výrobku určene pre použitie vo vozidlách
  • Ostatné pyrotechnické výrobky (okrem výrobkov určených pre použitie vo vozidlách )

Zoznam vystavených certifikátov

Kontakty

Prevádzka špeciálneho skúšobníctva LIESKOVEC (PŠSL)

KONŠTRUKTA - Defence, a.s.
Prevádzka špeciálneho skúšobníctva Lieskovec
Autorizovaná osoba SKTC-112
018 41 Dubnica nad Váhom

48°57'59.80" N
18°12'36.00" E

06:00 – 14:00