|

DMD INDUSTRY DAY

Autor: admin

Publikované: 09/24/22

KONŠTRUKTA – Defence, ZTS – ŠPECIÁL a ZVS holding, ktoré sú dcérskymi spoločnosťami DMD GROUP sa dňa 22. septembra 2022 v rámci prvého podujatia DMD INDUSTRY DAY predstavili študentom posledných ročníkov stredných škôl a deviatakom základných škôl. Cieľom podujatia bolo predstaviť, jednak stredoškolákom možnosti uplatnenia v pracovnom živote na rôznych pracovných pozíciách práve v našich spoločnostiach, ako aj žiakom deviatych ročníkov základných škôl perspektívne a atraktívne študijné odbory stredných škôl v považskom regióne, ktoré im poskytnú základ pre ich ďalší rozvoj znalostí a vedomostí.

Po úvodnom príhovore generálneho riaditeľa DMD GROUP Štefana Škultétyho sa žiakom prihovorili Peter Wolf – primátor mesta Dubnica nad Váhom,  Jaroslav Baška – predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja a Marian Majer – štátny tajomník Ministerstva obrany SR. Zúčastnení hostia vo svojich príhovoroch poukázali na významné postavenie strojárskeho priemyslu na Považí s veľkým potenciálom na jeho ďalší rozvoj. Požadovaná kvalifikácia a dostatočná príprava žiakov je v tomto smere pre budúcich zamestnávateľov dôležitá a vzájomná spolupráca medzi školami, univerzitami a priemyslom nevyhnutná.

Počas dňa sa žiaci mohli pýtať otázky, ktoré ich zaujímali nielen zamestnancov spoločností, ale aj zástupcov z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, Strednej odbornej školy technickej a SPŠ Dubnica nad Váhom. Ďalej mali možnosť vidieť výrobný proces v spoločnosti ZTS – ŠPECIÁL a neskôr nasledovala návšteva spoločnosti KONŠTRUKTA – Defence a jej Prevádzky špecializovaného skúšobníctva Lieskovec, počas ktorej videli aj výrobu a montáž samohybných kanónových húfnic ZUZANA 2 vrátane ukážky automatického nabíjacieho cyklu. Po celý čas lákalo pozornosť aj pásové obrnené vozidlo CV90 od spoločnosti BAE SYSTEMS Hägglunds, teda vozidlo, ktoré uspelo v obstarávaní Ministerstva obrany SR. Veríme, že návšteva bola pre žiakov zaujímavá, prínosná a v budúcnosti prejavia záujem rozšíriť náš kolektív zamestnancov.

Na záver patrí naše poďakovanie za spoluprácu a podporu Mestu Dubnica nad Váhom a Trenčianskemu samosprávnemu kraju, ako aj za zabezpečenie dopravy pre návštevníkov.

Aktuality

všetky aktuality