|

Naši delostrelci cvičili s novými samohybnými kanónovými húfnicami ZUZANA 2

Autor: admin

Publikované: 10/26/21

Po úspešnom priebežnom odovzdávaní dodávok kanónových húfnic ZUZANA 2 Ozbrojeným silám Slovenskej republiky podľa  dohodnutého harmonogramu, naši delostrelci pokračovali v intenzívnom výcviku na dodaných strojoch vo vojenskom výcvikovom priestore Kamenica nad Cirochou. Tomu predchádzalo absolvovanie rozsiahlej teoretickej časti prípravy.

A my sme boli pri tom v pozícii pozorovateľa, s cieľom vykonania dohľadu na komplexnú funkčnosť zbraní v režime nácviku reálnej bojovej činnosti a tiež poskytnutia operatívneho servisu a logistickej podpory v prípade potreby.

Celkové hodnotenie novej techniky na vojenskom cvičení bolo pozitívne. Pre nás sú takéto praktické poznatky zo živého nasadenia techniky v takom rozsahu vždy inšpirujúce k tomu, ako veci kontinuálne posúvať vpred.

Veríme, že nové prírastky samohybných kanónových húfnic ZUZANA 2 v Ozbrojených silách SR prispejú k plneniu ich náročných úloh pri zabezpečovaní obranyschopnosti krajiny a v rámci napĺňania medzinárodných spojeneckých záväzkov.

Aktuality

všetky aktuality