|

Kariéra

Fungovanie našej spoločnosti nie je možné bez ľudského potenciálu.

Ak máte chuť pracovať, ste odborne zdatný a flexibilný, kontaktujte nás.
Žiadosť o prijatie do zamestnania  spolu s profesijným životopisom zasielajte na: kotadef@kotadef.sk