|

Weapon systems

Development references

Výskum a vývoj

Prebiehajúce projekty

Projekty výskumu a vývoja spolufinancované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR

  • 218/7838:1-26C0

Nové metódy pre zlepšenie diagnostiky, prevencie a liečby kardiovaskulárnych ochorení so zameraním na oxidačný stres. Ochrana pred radiáciou indukovaným poškodením srdca. Reperfúzne poškodenie – transplantácia srdca

Partner: Centrum experimentálnej medicíny SAV Bratislava

Prijímateľ: KONŠTRUKTA-Defence, a.s.

  • 313011W442

Zvýšenie pevnostných vlastností vybraného komponentu špeciálnej techniky pri súčasnom zachovaní optimálnej úrovne plastických vlastností

Partner: Fakulta špeciálnej techniky TNUAD

Prijímateľ: KONŠTRUKTA-Defence, a.s.

Projekty výskumu a vývoja spolufinancované Ministerstvom obrany SR

  • SEMOD-75-2/2019

Nanokompozitný keramický materiál pre balistickú ochranu

Partner: Ústav materialového výskumu SAV Košice

Prijímateľ: KONŠTRUKTA-Defence, a.s.